Soudní překlady
Překlady s doložkou

Co je SOUDNÍ PŘEKLAD? 

Jedná se především o překlady dokumentů a listin pro úřední potřeby. Výsledkem soudního překladu je fyzický dokument, který obsahuje váš originál nebo ověřenou kopii a k tomu svázaný překlad s doložkou soudního překladatele/tlumočníka, tzv. vidimací. Vidimace obsahuje jedinečné číslo úkonu zapsané v knize soudního tlumočníka, podobně jako u notářských zápisů.

Pro zahájení soudního překladu stačí naskenovat všechny stránky vašeho finálního dokumentu k překladu a vyplnit naší objednávku zde. Uvádíme úmyslně finálního, protože pokud budete pořizovat ověřenou kopii, pak i tato ověřovací vidimace musí být přeložena. Často se stává, že dostaneme všechny strany před ověřením, ty přeložíme a pak si zákazník přinese ověřenou kopii a musí odejít s prázdnou, protože je potřeba ještě přeložit vidimace a to opět trvá.